Purchase security / Sigurnost plaćanja

Sigurnost plaćanja kreditnim karticama

Sve transakcije na KAUR web stranici radimo preko jedne od ponuđenih opcija:
1. Gotovinsko plaćanje nakon dostave narudžbe na željenu kućnu adresu.
2. Plaćanje preko Monri servisa za online kupovinu
3. Plaćanje preko PayPal servisa sa online kupovinu.

Tajnost Vaših podataka je zaštićena i osigurana korištenjem posljednje verzije TLS enkripcije. Stranice za naplatu
putem interneta osigurane su korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128-bitnom enkripcijom
podataka. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa prilikom
njihovog prijenosa.

Time je omogućen siguran prijenos informacija te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom
komunikacije između korisnikovog računala i WebPay servisa, te obratno.
WebPay servis i financijske ustanove razmjenjuju podatke upotrebom virtuelne privatne mreže (VPN), koja je
zaštićena od neautoriziranog pristupa.
Monri Payment Gateway je certificiran prema PCI DSS Level 1 sigurnosnom standardu propisanom Visa i
Mastercard pravilima.


KAUR d.o.o. ne pohranjuje brojeve kreditnih kartica i brojevi nisu dostupni neovlaštenim osobama.

PayPal je servis koji vam omogućava plaćanje, slanje i prihvatanje novca bez otkrivanja vaših finansijskih podataka. PayPal koristi svijetski vodeću tehnologiju zaštite vaših podataka (poput SSL-a) koja automatski kirptuje vaše podatke korištenjem SSL-a sa enkripcijskim ključem dužine 128 bita (najveći nivo enkripcije koji je komercijalno dostupan). Na PayPal-u vi birate način plaćanja, tako šte ćete registrovati PayPal korisnički profil ili plaćanjem direktno kreditnom karticom ili debitnom. Baklava nigdje ne pohranjuje vaše podatke koje koristite na PayPal srevisu o vašoj krditnoj ili debitnoj kartici. Sve ostale uvijete plaćanja kao i informacije o sigurnosti vaših podataka na PayPal servisu možete naći na stranici PayPal-a.


Credit card purchase security statement

All transactions on the KAUR website are carried out through one of the following options:

  1. Cash payment upon delivery of the order to the desired home address.
  2. Payment through the Monri service for online shopping
  3. Payment via PayPal service with online shopping.

Confidentiality of your information is protected and secured by using latest TLS encryption. Pages for web
payment are secured by using Secure Socket Layer (SSL) protocol with 128-bit data encryption. SSL encryption is
a data coding procedure for prevention of unauthorized access during data transfer.
This enables a secure data transfer and prevents unauthorized data access during communication between user
and Monri WebPay Payment Gateway and vice versa.
Monri WebPay Payment Gateway and financial institutions exchange data by using their virtual private network
(VPN) which is also protected from unauthorized access.
Monri Payments is PCI DSS Level 1 certified payment service provider.
Credit card numbers are not stored by Merchant and are not available to unauthorized personnel.

PayPal is a service that allows you to pay, send and receive money without revealing your financial information. PayPal uses world-leading technology to protect your data (such as SSL) that automatically encrypts your data using SSL with an encryption key length of 128 bits (the highest level of encryption commercially available). At PayPal, you choose the payment method, so you will register a PayPal user profile or pay directly by credit or debit card. Baklava does not store anywhere your data that you use on PayPal, except for your credit or debit card. All other payment conditions as well as information about the security of your data on the PayPal service can be found on the PayPal website.